Skip to main content

26-28 października 2022 Kongres Solidarni z Ukrainą

Kongres Solidarni z Ukrainą – organizowany przez Ośrodek Wypoczynkowy Jeżowa Woda przy wsparciu Fundacji IDEANOVA oraz Fundacji Rozwoju Sądecczyzny. Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski. Kongres miał na celu integrację działań organizacji pomocowych działających na rzecz Ukrainy.

Warto być SOLIDARNYM !!!